تنوع انتخاب با شماست

باکس چوبی

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۷۵۰,۰۰۰ تومان

تراریوم ساکولنت

۱۳۰,۰۰۰ تومان

باکس گل چرمی

۵۲۵,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان

بونسای شفلرا

۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

سبد گل تبریک

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۹۵۰,۰۰۰ تومان

باکس گل ولنتاین

۲۴۰,۰۰۰ تومان

تراریوم کاج کونیکا

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۷۵۰,۰۰۰ تومان

فیکوس الاستیکا

۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۷۵۰,۰۰۰ تومان

باکس گل الوان

۲۸۰,۰۰۰ تومان

باکس گل رز

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان

باکس گل خواستگاری یا تولد

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

تاج گل ترحیم یا تبریک

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل فرمالیته و تاج سر عروس

۶۸۰,۰۰۰ تومان

باکس الوان

۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان

باکس ولنتاین

۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۵,۰۰۰ تومان

تاج گل ترحیم یا تبریک

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پایه شیشه ای گیلاسی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

باکس ولنتاین

۲۲۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان

مجمعه ساکولنت مدل باغچه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

تراریوم ترکیبی سایز متوسط

۲۴۰,۰۰۰ تومان

باکس گل چرمی

۴۱۵,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس

۹۵۰,۰۰۰ تومان

باکس میوه یلدایی

۶۵۰,۰۰۰ تومان

تراریوم ترکیبی سایز کوچک

۱۷۰,۰۰۰ تومان